นานาสาระผ่านวิดิทัศน์
   
 
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ แกลลอรี่ ของวิดีทัศน์ของกิจกรรมทั้งหมด
 
 
พิณสายน้ำ Water harp แสดงในงานมหกรรม วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554
   
พิณสายน้ำ Water harp แสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554
   
น้ำพุดนตรี(ใช้งานมาแล้ว 10 ปี ปัจจุบันยังแสดงอยู่)
   
น้ำพุดนตรีจากชิ้นส่วน ฮาร์ดดิสก์ Musical fountain made from harddive arms.
   
การแสดงน้ำพุรัตนวารีในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
   
กังหันลมแนวตั้ง ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ แสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554
   
ของเล่นและเครื่องดนตรี ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จาก แขนหัวอ่าน Harddisk
   
ดนตรีไทยแขนกล Musical instrument robot (Thai instrument) ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จาก แขนหัวอ่าน Harddisk
   
ดนตรีไทยแขนกล Musical instrument robot (Thai instrument) ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จาก แขนหัวอ่าน Harddisk
   
Shadow show made from hard disk arms.
   
Guzheng play by Robot made from hard disk arms.
   
Robot play bamboo pipe.
   
Guzheng play by robot made from hard disk arms.
   
นาฬิกาขวด
   
Faraday Cycle วงล้อกำเนิดไฟฟ้า(เข้าใจง่าย)
   
ไฟวิ่ง คอมพิวเตอร์ 2526 (นักร้องไม่อยู่แล้ว)
   
First computer cotrol lighting by Bhai Raphael since 1981.
   
First computer cotrol lighting by Bhai Raphael since 1981.
   
น้ำท่วมพ่ายน้ำใจ 2526 ลูกทุ่ง
   
ระบบเตือนภัย 2548 Tsunami warning system, Bhai,Sittichoke,Muktier,DSTO, ระบบส่งข้อมูล เตือนภัย,raphael
   

ระบบเตือนภัย 2548 Tsunami warning system, Bhai, Sittichoke,Muktier,DSTO, ระบบส่งข้อมูลเตือนภัย,raphael,kasim,mtts

   
ไฟหมุนแสดงตัวอักษรเมื่อ 25 ปีก่อน
   
ระบบเตือนภัย 2554
   
ชุดสาธิตคลื่นยักษ์ Tsunami simulator
   
บอลลูนอากาศร้อนในอาคาร
   
ทอนาโดจำลอง (Tornado simulator )
   
Roller ball
   
เตือนน้ำท่วม 2554 เครื่องเตือนน้ำท่วม กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
   
เครื่องเตือนน้ำท่วม Water level alarm. เครื่องเตือนน้ำท่วม กรมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกลาโหม
   
   

 
กิจกรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจ
 
ชมรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
รับจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

โทร : 08 1323 3446
 
       
หลากหลายรางวัลที่ได้รับ อาทิ The international federation of inventors association   และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ น้ำพุประกอบแสง สี เสียง ดนตรี เพื่องานเทศกาล และการแสดงในวาระต่างๆ
       
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สะท้อน ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ ในะรูปแบบที่แตกต่างทำให้เกิด ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก  แขน Harddisk สร้างความเข้าใจในทฤษฎี ที่เห็นผลด้วยตนเอง
       
ระบบส่งผ่านข้อมูลการเตือนภัย ภัยพิบัติที่เกิดจากคลื่นสึนามิ รัตนวารี สถาปัตยกรรมน้ำ หลากหลายรูปแบบเป็นแนว เส้นโค้ง
       
เครื่องดนตรีแขนกล ใช้แขนหัวอ่าน Harddisk บังคับ้เครื่องดนตรี แต่ละชนิด ทำงานเหมือน เล่นจากนักดนตรีที่มีชื่อเสียง Mr. András Vedres IFIA ประธานสมาพันธ์   นักประดิษฐ์นานาชาติ
       
Geoffrey ONYEAMA ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ WIPO World Intellectual Property Organization สอบถามถึง วิธีการทำงานของ แขนกล ที่สร้างด้วยชิ้นส่วน ฮาร์ดดิสก์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ในหลายพื้นที่ทั้ง กทม. และต่างจังหวัด เพื่อ ให้เยาวชนได้รับความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขึ้น
       
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
       
  
       
 
Chinese link
   
机械手臂 响应绿E行动
   
电子垃圾制成的器械 研发构想