น้ำพุดนตรีจากฮาร์ดิสก์
ชิ้นส่วนภายในของฮาร์ดดิสก์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ได้มากมาย โดยเฉพาะ ขดลวดที่ติดอยู่ตรงโคนของแขนอ่านและแม่เหล็กถาวรความเข็มสูง ที่กระหนาบอยู่สองข้าง ของขดลวด เราจะนำอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นนี้มาสร้างเป็นวาล์วปิด-เปิดน้ำหรือที่เรียกว่า Solenoid valve
     

เราทราบอยู่แล้วว่าเมื่อมีกระแสไหลเข้าไปยังขดลวดที่ติดอยู่ตรงโคนของแขนอ่านจะเกิดสนามแม่เหล็ก ขึ้นรอบขดลวดและเนื่องจากขดลวดติดอยู่ตรงกลางระหว่างแม่เหล็กสองชิ้น จึงทำให้สนามแม่เหล็กที่ เกิดจากขดลวดผลักหรือดูดกับสนามแม่เหล็กถาวร ส่งผลให้แขนอ่านขยับขึ้นลงได้ตามทิศทางของ กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวด

จากการทำงานของแขนฮาร์ดดิสก์ที่สามารถขยับขึ้นลงได้จากการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปนี้เราจึง สามารถใช้แรงที่เกิดขึ้นนี้ กำหนดให้ท่ออ่อนขนาดเล็กพับเพื่อกั้นแรงดันน้ำไม่ให้ไหลผ่านโดยทำงาน ร่วมกับสปริงขนาดเล็ก และหากต้องการให้น้ำไหลผ่านได้จะทำโดยป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวด เพื่อทำให้ท่อที่พับอยู่คลายตัว  น้ำก็จะไหลผ่านได้ ท่อที่สามารถใช้ได้กับโครงงานนี้จะเป็นท่อชนิด Silicone สีน้ำตาลมีความอ่อนสามารถพับงอได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย  มีขนาดประมาณ ¼ นิ้ว  ซึ่งอาจจะเป็นเพียงท่อขนาดเล็กเนื่องจากแรงที่ได้จากแขนอ่านฮาร์ดดิสก์มีแรงเพียงเล็กน้อย แต่ก็ สามารถจะใช้งานแทน Solenoid ขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีรวมทั้งการตอบสนองได้น้อยกว่าครึ่งวินาที ดังนั้นจึงสามารถใช้วาล์วขนาดเล็กนี้เพื่อเป็นประตูเปิดปิดน้ำสำหรับน้ำพุ ซึ่งควบคุมด้วยสัญญาณ Digital ได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าน้ำพุที่สร้างขึ้นอาจมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่สามารถทำความสูงได้ ประมาณ 60 เซนติเมตร

น้ำพุที่สร้างขึ้นมีขนาด 32 ช่อง โดยใช้ชุดเปิดปิดน้ำ 32 ชุด ต่อท่อน้ำเข้ารวมกันจากปั้มน้ำขนาดเล็ก (ประมาณ 100 วัตต์) ส่วนทางออกต่อกับท่ออ่อน ไปยังหัวน้ำพุขนาด 1.5 ม.ม. ซึ่งเรียงกันอยู่เป็น วงกลม แต่ละหัวห่างกันประมาณ 8 ซ.ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม 75 ซ.ม.

เมื่อปั้มน้ำทำงาน จะส่งแรงดันน้ำเข้าไปยังท่อร่วมแต่จะไม่มีน้ำออกทางหัวน้ำพุ เนืองจากได้รับแรง จากสปริงขนาดเล็ก ดึงอยู่ทุกชุด จนกว่าจะมีสัญญาณไฟฟ้าขนาด 5 โวลท์จ่ายให้กับ  Solenoid ชุดใดน้ำก็จะไหลผ่านหัวน้ำพุชุดนั้น ต่อจากนี้จะเป็นส่วนของสัญญาณที่จะนำมาป้อนให้กับ Solenoid แต่ละชุดทำงาน เช่น  จากสัญญาณเสียง หรือสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ 

สำหรับโครงงานนี้ ใช้สัญญาณจากดนตรีที่เป็น MIDI File ต่อจากคอมพิวเตอร์มายัง วงจรถอดรหัส ในส่วนนี้จะใช้ Microcontroller เพื่ออ่าน สัญญาณ MIDI ที่ส่งออกมาจากคอมพิวเตอร์ ชุดละ 3 Byte ซึ่งประกอบด้วย 4 บิทหลังของไบท์ สถานะ บอกช่องของอุปกรณ์ (จำนวน 16 ช่อง)ไบท์ที่ 1 ใช้ 7 บิทท้ายกำหนดตัวโน๊ตจำนวน 128 ตัว ส่วนไบท์ที่สองหรือไบท์สุดท้ายไม่ใช้งาน (สำหรับผู้ที่ไม่มีความคุ้นเคยกับสัญญาณ MIDI มาก่อน อาจต้องเริ่มทำความเข้าใจในส่วนนี้มาก่อน)

เมื่อแปรตัวโน๊ตของเสียงดนตรีของตัวโน๊ตแต่ละตัวได้แล้ว ก็สามารถขยายสัญญาณเพื่อมาควบคุม Solenoid ให้เปิดน้ำในช่องนั้นๆได้ตรงกับเสียงตัวโน๊ตแต่ละตัว สำหรับ Program สำหรับใช้ Play สัญญาณ MIDI สามารถใช้ Program จำพวก Composer เช่น Cakewalk ได้เพราะสามารถ ตรวจสอบการทำงานของน้ำพุกับสัญญาณที่ปรากฎหน้าจอ

สาระน่ารู้อื่น