แขนกลดนตรี
แขนกลตามการประดิษฐ์นี้อาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเคลื่อนที่ ก้านเคาะ ดีด หรือ เปิดช่องลม ของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ โดยการใช้แขนของหัวอ่านหน่วยความจำชนิดจานแม่เหล็ก (HARDDISK) ร่วมกับขดลวดที่ติดอยู่กับหัวอ่าน ให้ทำงานร่วมกับแม่เหล็กถาวร ที่ประกบอยู่ทั้งสอง ด้านของขดลวด เมื่อจ่ายไฟเข้าไปยังขดลวดจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบขดลวด เกิดเป็นแรงกระทำกับ แม่เหล็กถาวร ทำให้หัวอ่านเคลื่อนที่รอบจุดหมุน ซึ่งมีแรงพอที่จะทำการ เคาะ ดีด หรือเปิดช่องลมให้ เครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ เกิดเป็นเสียงได้

เครื่องตี การทำงาน เริ่มจากคุณสมบัติของแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไป ยังขดลวด จะเกิดสนามแม่เหล็กรอบขดลวด สนามแม่เหล็กดังกล่าวจะเกิด แรงต้านกับสนามแม่เหล็ก ถาวร ทำให้แขนอ่าน เคลื่อนที่ในลักษณะก้มลง ดังนั้นเมื่อต่อกับก้านเคาะ เพื่อให้เคาะลงบนเครื่อง ดนตรีประเภทเครื่องตี เช่น ระนาด ตะเลง Xylophone กลอง ฉิ่ง ฆ้องวง โปงลาง และอื่นๆ

เครื่องดีด ใช้วิธีคล้ายกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ ต่างกันเพียงใช้แรงจากการเคลื่อนที่ของแขนอ่าน มาดีดสาย ของเครื่องสายชนิดนั้นๆแทน ซึ่งสามารถใช้ได้กับ กีตาร์ พิณ ซึงรวมทั้งเครื่องสายชนิด อื่นๆ ที่เกิดเสียงจากการดีด

เครื่องเป่า เช่น แคน ออแกน หรือ Harmonium สามารถเล่นได้ โดยใช้หลักการคลายกับเครื่อง ดนตรีชนิดที่ใช้ตี กล่าวคือใช้แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่แขนอ่าน ให้หมุน แต่แทนที่จะใช้แรงไปเคาะ เปลี่ยนเป็นใช้แรงดังกล่าว ไปปิด หรือเปิดช่องลมของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด หรือใช้ แขนอ่าน แทนนิ้วมือนั่นเอง

ดนตรีประเภทเครื่องสี เช่น ซอ ชนิดต่างๆ หรือแม้แต่ไวโอลิน สามารถใช้ แขนฮาร์ดดิสก์ แทน นิ้วมือ เพื่อกำหนดให้เป็นเสียงต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้ง เสียงแท้ โด เร มี หรือเสียงกลาง เช่น แฟลต หรือ ชาร์ฟ ขึ้นอยู่กับการเลือกตำแหน่งวางแขนฮาร์ดดิสก์ บนสายซอดังกล่าว ส่วนการชัก คันซอ จำเป็นต้องใช้วิธีการอื่นเช่น มอเตอร์ หมุนเพลาลูกเบี้ยว หรือมอเตอร์ ให้หมุนกลับทางไปมา หรืออาจใช้กระบอกสูบ นิวเมติกส์ขนาดเล็ก เคลื่อนที่ไปมา สำหรับซอ ด้วงหรือซออู้ การสลับสายนอก และสายในสามารถใช้แขนฮาร์ดดิสก์ อีกชิ้นหนึ่งที่มีแรงมากกว่า เป็นตัวโยกคันซอ ให้เป็นสายที่หนึ่ง หรือสายที่สอง จะเห็นว่าการสร้างดนตรีประเภทสี มีความสลับซับซ้อนกว่า การควบคุมก็เช่นเดียวกัน จะต้องควบคุมให้ จังหวะการสีของคันชัก สัมพันธ์กับการกอสายในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเกิดเป็นเสียง และในจังหวะเดียวกันต้องคอยสลับสายนอกหรือสายในไปพร้อมๆกัน

ส่วนสัญญานไฟฟ้าสำหรับควบคุมจังหวะ อาจต่อจากสวิชไฟฟ้าโดย ใช้ไฟ จากถ่านไฟฉาย ขนาด 6 – 9 โวล์ท หรือ สัญญานจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจต้องใช้ความรู้ทางด้าน ฮาร์ดแวร์ และดนตรีเพิ่มขึ้น เช่นตามตัวอย่างที่สร้างขึ้นนี้ ใช้ File ชนิด Midi ที่ อยู่ในแผ่น Karaoke โดยใช้วงจรแยกสัญญาน ตัวโน๊ตของแต่ละเครื่องดนตรีส่งไปยังแขนอ่านแต่ละแขน ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

สาระน่ารู้อื่น