เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลมจากวัสดุเหลือใช้
   
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แต่ละแห่งที่มีอยู่ทั้งใน ประเทศและนอกประเทศจะมีลักษณะสะท้อนทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดเป็น ชิ้นงานเพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้ในทฤษฎีนั้น ๆในรูปแบบที่แตกต่างไปจากการรับรู้ เพียงทฤษฎีซึ่งจะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นกับทฤษฎี หรือหัวข้อเหล่านั้น .... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
ภัยพิบัติที่เกิดจากคลื่นสึนามิ ล้วนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินและ ชีวิตเหลือคณานับและถึงแม้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นดังกล่าวเกิดจากการเคลื่อนที่ ของแผ่นดินใต้มหาสมุทรคล้ายกับแผ่นดินไหวซึ่งไม่สามารถทำนายได้ล่วง หน้า รายละเอียดเพิ่มเติม ...
เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน และเครื่องบันทึกตามการประดิษฐ์นี้ใช้แขน ของหัวอ่าน หน่วยความจำชนิดจานแม่เหล็ก (HARD DISK) รวมทั้งขดลวดที่ติด อยู่ทางด้านตรงข้ามและแม่เหล็กถาวรซึ่งติดตั้งอยู่ใกล้ขดลวดโดยการต่อตุ้มน้ำหนัก เข้าที่ปลายแขนเพื่อให้เกิดลักษณะของ PENDULUM รายละเอียดเพิ่มเติม ...
ไฟประดับอัจฉริยะ การประดับไฟ โดยการกำหนดรูปแบบของการติดหรือดับ ของไฟฟ้า ให้เกิดเป็นรูปแบบต่าง ๆเพื่อผลในการลดค่าพลังงานไฟฟ้าแต่ยังเกิด ความสวยงานของการประดับไฟไม่ยิ่งหย่อนกว่าเดิมซึ่งจะลดค่าพลังงานไฟฟ้า ลงเหลือเพียง 10 – 30% ของแบบเดิม รายละเอียดเพิ่มเติม ...