ไฟหมุนแสดงตัวอักษรเมื่อ 25 ปีก่อน ไฟหมุนคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยเครื่องแรก โดย สิทธิโชค มุกเตียร์ sittichoke muktier