ของเล่นและเครื่องดนตรี ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จาก แขนหัวอ่าน Harddisk