พิณสายน้ำ Water harp แสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554