รัตนวารี

น้ำเป็นของเหลวที่มีโมเลกุลจับตัวกันอย่างหลวมๆการไหลของน้ำปกติจะมีทิศทาง ไม่แน่นอนเช่นทันทีที่ออกจากหัวฉีดน้ำจะแตกเป็นฝอยหรือที่เรียกว่า TERBULANC ดังนั้นเมื่อผ่านน้ำไปยังท่อเรียงโมเลกุลให้น้ำดังกล่าวมีการเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ (LAMINAR) น้ำจึงสามารถมีลักษณะคล้ายกับแท่งแก้วได้เมื่อออกจากหัวฉีดซึ่งจะ มองดูคล้ายกับผลึกแก้วใส จึงเป็นที่มาของชื่อ รัตนวารี ซึ่งประกอบด้วยคำว่ารัตน แปลว่าแก้ว และคำว่าวารี แปลว่าน้ำ โดยเฉพาะเมื่อผสมกับสีลงในน้ำจะทำให้เกิด สีสรรที่แตกต่างกันได้มากมาย และสามารถดัดแปลงให้เข้ากับภูมิสถาปัตย์ภายนอก หรือ การตกแต่งภายในอาคาร ได้สารพัดรูปแบบ เช่น อุโมงค์แก้ว โดยพุ่งออกจาก หัวฉีดเกิดเป็นแนวเส้นโค้ง จากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งหรือพุ่งสอดประสานกัน เป็นตะกร้าน้ำ โดมน้ำ เพื่อกลายเป็น สถาปัตยกรรมน้ำได้หลากหลายรูปแบบอีกทั้ง ผู้ชมยังสามารถจับต้องได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากไม่มีสารเคมีที่เป็นอัตราย้จึง สามารถใช้ประกอบการแสดงต่างๆได้อีกด้วย

ในการใช้งานเวลากลางคืน เมื่อกระทบกับแสงไฟจะมีสีสรรตามสีของไฟไปด้วยการ เรียงตัวของโมเลกุลน้ำเพื่อส่งผ่านหัวฉีดนี้จะทำให้ เส้นของน้ำมีความโตได้ถึง 1 นิ้ว และมีความยาวประมาณ 6 เมตร โดยไม่แตกออกจากกัน