กังหันลมแนวตั้ง ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ แสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554