นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 6 จัดโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์โลกและ IFIA ที่เมือง Suzhou สาธารณะประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2552 และเราได้เขาร่วมแสดง สิ่งประดิฐ์และนิทรรศการในงานนี้ด้วย ภายในบริเวณที่ จัดแสดงนอกจากจะมีข้อความอธิบายถึงแนวความคิดประโยชน์วิธีทำของสิ่งแสดง แต่ละชิ้นทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษ แล้ว ยังมีการแสดงภาพอันเกิดจากภัยของ ความเสียหายที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์จากหลายประเทศเพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนัก ถึงปัญหาดังกล่าว

ในบริเวณ boot ของเราประกอบด้วย มุมเครื่องดนตรี ทั้งเครื่อง เคาะและเครื่องเป่า สามารถบรรเลงได้ทั้งเพลง จีน ไทย และเพลงของชาติต่างๆ รวมทั้ง เพลง อาราบิค จึงทำใหใน้บริเวณมีเสียงเพลงกระหึ่มอยู่ตลอดเวลา โดยมือตบที่ติดตั้งอยู่กลางวง ดนตรีจะทำงานทุกครั้งที่การบรรเลงจบลง เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กๆตบมือตาม เพื่อ เป็นการสอนมารยาททางอ้อม และของเล่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้รับความ สนใจเป็นพิเศษจากสมาชิกตัวน้อยๆ

Mr. András Vedres IFIA ประธานสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติและเจ้าหน้าที่ ของ IFIA เข้ามาเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์ของเราโดยให้ความสนใจสิ่งประดิษฐ์จากชิ้น ส่วนฮาร์ดดิสก์โดยเฉพาะ ลำโพงจากฮาร์ดดิสก์ เครื่องมือวัดความแรงแผ่นดินไหว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ ทั้งนี้Mr Andras ประธานสมาพันธ์นัก ประดิษฐ์นานาชาติ ได้แนะนำเครื่องดนตรีไทยที่เล่นโดยแขนกลซึ่งประดิษฐ์จาก ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ให้กับนักประดิษฐ์จากชาติต่างๆ อีกด้วย จนนำเรามาสู่การได้รับ รางวัล The best invention award จาก Mr. András Vedres

นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติจาก Mr. Geoffrey ONYEAMA ผู้ช่วยผู้อำนวยการ WIPO (World Intellectual Property Organization) เข้ามาเยี่ยมชม boot ของเรา ซึ่งให้ความสนใจสอบถามถึงวิธีการทำงานของ แขนกล ที่สร้างด้วยชิ้นส่วน ฮาร์ดดิสก์ บอร์ดแสดงแนวทางในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการกำจัดขยะอิเล็กทรอ นิกส์ด้วยวิธีใหม่ อีกด้วย .... ชม Photo Gallery นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ฯ...

เรื่องน่ารู้อื่น