กิจกรรมที่น่าสนใจ
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กเล็กค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก จัดที่โรงเรียนราชวัตรวิทยา ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในการกระตุ้นความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเยาวชนไทยโดยเฉพาะ .... ชมภาพการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ...
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 6  จัดโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์โลกและ IFIA ที่เมือง Suzhou สาธารณะประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2552 และเราได้เขาร่วมแสดง สิ่งประดิษฐ์และนิทรรศการในงานนี้ด้วย .... คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...
นักกิฬา Footsal จากประเทศมาเลเซียกำลังสนใจการแสดงเครื่องกลดนตรี โดยมี อาจารย์ สิทธิโชค มุกเตียร จาก ชมรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และทีมงานกำลังบรรยาย   คลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...
กิจกรรม "บ้านโรงเรียน"  จัดการบรรยายเรื่อง วงดนตรีขนาดเล็ก ควบคุมด้วแขนกล โดยมี อาจารย์ สิทธิโชค มุกเตียร จาก ชมรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และทีมงานกำลังบรรยาย   คลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...
กิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์"  การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมจากวัสดุเหลือใช้ โดยมี อาจารย์ สิทธิโชค มุกเตียร จาก ชมรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และทีมงานให้การอบรม   คลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...
Photo Gallery ภาพกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์" คลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...

กิจกรรมอื่น
     
  Photo Gallery งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์    
 
2543 2544 2545 2546
2547 2548 2549 2550