อาจารย์ สิทธิโชค กำลังบรรยาย หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลม ทำจากวัสดุเหลือใช้
กิจกรรมที่น่าสนใจ
ค่ายวิทยาศาสตร์ การจัดลำดับความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโลกจาก 180 ประเทศพบว่าประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 55 ของโลกต้นเหตุของการที่เยาวชนไม่สนใจเรียนวิชา วิทยาศาสตร์สาเหตุหลักน่าจะเป็นการเรียนที่ไม่สนุกเข้าใจยาก ไม่มีตัวอย่างให้เห็นหรือไม่มีการเรียน ภาคปฏิบัติ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์จึงเป็นหนึ่งในการกระตุ้นความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเยาวชนไทย .... ชม Photo Gallery กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ...
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 6  จัดโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์โลกและ IFIA ที่เมือง Suzhou สาธารณะประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2552 และเราได้เขาร่วมแสดง สิ่งประดิฐ์และนิทรรศการในงานนี้ด้วย .... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

กิจกรรมอื่น
     
  Photo Gallery งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์    
 
2543 2544 2545 2546
2547 2548 2549 2550